Takúto hudbu budeme hrať

Mal tu byť pôvodne dlhý text. Viac než marketingové chvály, napovie hudba sama. Hudba, ktorú dobre poznáte, a hudba, do ktorej sa zaľúbite. A to ešte stále nie je všetko.